معرفی و اهداف جشنواره

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت جوامع، توجه به آموزش و پژوهش و میزان سرمایه‌گذاری هوشمندانه در این زمینه می باشد.

ادامه مطلب

ثبت نام

برای شرکت در بخش های مختلف جشنواره امسال، تیم ها می بایست در سایت ثبت نام کرده و مستندات مورد نیاز را در محورهای مختلف ارائه دهند.

ادامه مطلب

برنامه زمانی جشنواره

مسابقات و رویدادهای سومین دوره جشنواره ملی ابن سینا در 9 محور و در فروردین و اردیبهشت ماه 1397 برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

جوایز و خدمات ویژه

در این جشنواره با همکاری مراکز علمی کشوری و بین المللی جوایز و خدمات ویژه ای برای دانش آموزان برگزیده در محورهای مختلف،مدیران مدارس

ادامه مطلب

تصاویر اولین دوره جشنواره ابن سینا

ارائه آموزش های تخصصی

بیش از 150 ساعت آموزش تخصصی در محورهای مختلف ویژه شرکت کنندگان در جشنواره ملی ابن سینا

سامانه ثبت نام مدارس

امکان ثبت نام مدرسه محور با ظرفیت محدود استانی و دسترسی به خدمات ویژه مدارس

پوشش خبری در رسانه های معتبر داخلی

انتشار اخبار جشنواره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نشریات معتبر داخلی
ویژگی های
جشنواره

اعزام برگزیدگان به جشنواره های بین المللی

اعزام برگزیدگان محورهای مختلف به مسابقات و جشنواره های معتبر در کشمورهای کره جنوبی ، روسیه و کرواسی و...

اهدای جوایز نقدی ویژه به برگزیدگان

تیم های اول هر محور10 میلیون ریال، تیم های دوم 6 میلیون ریال،تیم های سوم 4 میلیون ریال

حمایت ایده های برتر در شتابدهنده ها

حمایت ایده های برتر ماراتون استارتاپ و ماراتون محتوای دیجیتال در شتابدهنده های معتبر داخلی

حامیان دومین دوره جشنواره

حامیان استراتژیک

جشنواره در آیینه رسانه ها