Notification.jpg📣📣📣 توجه مهم 📣📣📣

 

 با توجه به درخواست های مکرر و استقبال دانش آموزان و مدارس و همچنین تاخیر در رسیدن پوستر جشنواره به مدارس سراسر کشور تخفیف ثبت نام در جشنواره تا 3 دی ماه 1397 تمدید می گردد.

🌸با آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان کشورمان در بزرگترین رویداد دانش آموزی کشور
#جشنواره_ملی_ابن_سینا